Кто мы

SITE: https://it-24.pro . https://my.it-24.pro https://it-24.pro https://it-svc.eu/pl

 1. Informacje o firmie
  Sklep internetowy działający pod adresem https://it-24.pro/vps/ (dalej: Sklep) jest własnością Działalności Gospodarczej (dalej: Sprzedawca), z siedzibą przy ul. agiellońska 3/45 03-721 Warszaw, NIP: 5252919521, KRS: 522830795.

Sklep obsługiwany jest przez Dział Obsługi Klienta. Kontakt:

e-mail: [email protected],
tel.: +48880928659,
IT-24 ul. agiellońska 3/45 03-721 Warszaw. Składanie i anulowanie zamówień przez Kupującego
Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24 h/dobę.

Zamówienie w Sklepie można złożyć, korzystając z koszyka, poprzez wypełnienie formularza online.

Kupujący mogą anulować zamówienie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta. Zamówienie może zostać anulowane, dopóki nie rozpocznie się proces jego realizacji.

 1. Przyjmowanie, realizacja i anulowanie zamówień przez Sklep
  Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przez Kupującego przedpłaty za zamówione produkty.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym lub w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności zamówienia.

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od zamówionych produktów. W przypadku produktów, które Sprzedawca posiada w magazynie, zamówienia są realizowane (wysyłane) w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (nie dotyczy np. produktów w przedsprzedaży).

 1. Ceny
  Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Płatności i faktury
  Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU, PayPal, CRYPTO
przelewem bankowym.
Wraz z zamówieniem wysyłany jest paragon lub na wyraźne życzenie Klienta faktura NO-VAT.

Wpłaty należy dokonywać na konto: IT-24 ul. agiellońska 3/45 03-721 Warszaw, PKO Bank PolskiВідкрити S.A.: 39 1020 1042 0000 8302 0549 7112
, podając numer zamówienia w tytule płatności.

 1. Dostawa krajowa i zagraniczna i cyfrowy
  Wysyłka prenumeraty jest realizowana przez Pocztę Polską. Koszt wysyłki na terenie Polski pokrywa Sklep. Koszt wysyłki prenumeraty za granicę ustalany jest indywidualnie – prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 2. Zwroty i reklamacje
  Towar zakupiony w Sklepie można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury NO-VAT lub paragon i oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wzór). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Sklep zobowiązuje się do zwrotu równowartości ceny produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje towarów uszkodzonych rozpatrywane są przez Dział Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące wad zakupionych produktów należy zgłaszać pisemnie (pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odebrania przesyłki. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy.

Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt z dołączoną kserokopią faktury VAT lub paragonem. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku braku możliwości jego wymiany Sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje Kupującemu inny produkt. Koszty związane z wysyłką reklamowanego produktu zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Kontakt w sprawie zwrotów i reklamacji:

e-mail: [email protected],
tel.: +48880928659,
IT-24 ul. agiellońska 3/45 03-721 Warszaw.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  Sprzedawca informuje Klienta będącego osobą fizyczną o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje także, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 2. Ochrona danych osobowych
  Informacje dotyczące naszych zobowiązań do ochrony Państwa danych osobowych oraz Państwa praw i możliwości korzystania z tych praw dostępne są w naszym Regulaminie Prywatności.

Wszelkie pytania lub żądania dotyczące realizacji Państwa prawa do ochrony danych osobowych należy kierować na adres [email protected].

 1. Postanowienia końcowe
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2019 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w Sklepie po tym dniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.